Spotrepair is het bijspuiten van kleine lakbeschadigingen. Speedrepair hanteert deze techniek voor het bijspuiten van zowel auto’s als plezierjachten. Omdat bij Spotrepair alle stappen doorlopen worden, schuren, plamuren, grondverf spuiten, spuiten en uitspuiten, is de kwaliteit van Spotrepair gelijk aan die van traditioneel spuitwerk.

Het verschil met conventioneel spuitwerk, is dat bij Spotrepair alleen de daadwerkelijke beschadiging wordt gespoten, dus niet hele bumpers, schermen of zijkanten van jachten. Daardoor besparen we materiaal en tijd en ontzien we ook het milieu nog enigszins. Voor onze relaties al met al redenen te over om voor Spotrepair te kiezen. Daar komt nog eens bij dat onze medewerkers de techniek van het uitspuiten tot in de puntjes beheersen en daardoor in staat zijn schades in de meeste gevallen onzichtbaar te herstellen. Eventuele twijfels daarover worden altijd vooraf met de opdrachtgever besproken.